آدرس : تهران، بلوار دلاوران، آزادگان شمالی، کوچه شهید نجفی (8مرکزی)
تلفن : 77269696-77496858
آدرس رايانامه : school ghadirsch ir